image description

Meistä

HMV Arkkitehdit Oy on perustettu 1997. Toimisto tunnettiin alkuvuosina nimellä QUAD arkkitehdit. Toimisto on ollut ATL:n (arkkitehtitoimistojen liitto) jäsen. Yrityksellä on kaksi pääosakasta; Juha Huuhtanen ja Jari Viherkoski. Vähemmistöosakkaita ovat Eeva Sääskilahti, Marja Salonen ja Mikko Metsähonkala. Toimistossa työskentelee osakkaiden lisäksi noin 10 työntekijää.

Toimiston suunnittelutehtävät keskittyvät asuinalueiden ja asuinrakennusten suunnitteluun. Hoidamme sujuvasti koko suunnitteluhankkeen hankekehitysvaiheesta valmiiksi asunnoiksi. Kaavoitusvaihe on yhteistyötä eri kuntien kanssa. Rakennussuunnittelu tehdään tilaajan toivoman huoneistojakauman mukaisesti ja aikataulussa. Kaikki asuntopohjat ovat toimivia; helposti myytäviä tai vuokrattavia asuntoja. Rakentamisen vaihe on tiivistä yhteistyötä työmaaorganisaation kanssa.

Projektin pääsuunnittelija johtaa suunnitteluryhmää. Tietomallipohjaisesta suunnittelusta on runsaasti kokemusta, samoin tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin johtamisesta. Pääasialliset suunnitteluohjelmat ovat AutoCAD ja Revit.

Toimistomme on suunnitellut noin 100 asuinkerrostaloa, joista valtaosa pääkaupunkiseudulle. Pietarin talousalueelle on suunniteltu asuinalueita ja asuinrakennuksia yhteistyössä paikallisen toimiston kanssa.

Kehityshankkeista merkittävimmät liittyvät matalaenergiarakentamiseen ja puukerrostaloihin. Puukerrostalokonseptia on kehitetty yhteistyössä MetsäGroupin kanssa.

Asiakkainamme ovat olleet kaikki merkittävät asuntorakennuttajat, niin rakennusliikkeet kuin yleishyödylliset tahot. Suuri osa toimeksiannoista on syntynyt kilpailujen kautta ja kilpailuihin osallistutaan jatkuvasti.