image description

Meistä

HMV Arkkitehdit Oy perustettiin vuonna 1997. Toimisto tunnettiin alkuvuosinaan nimellä QUAD arkkitehdit. Toimistomme on ATL:n (arkkitehtitoimistojen liitto) jäsen. Yrityksellä on kaksi pääosakasta, Juha Huuhtanen ja Jari Viherkoski. Vähemmistöosakkaita ovat Eeva Sääskilahti, Marja Salonen ja Mikko Metsähonkala. Toimistossa työskentelee 15 työntekijää.

Toimiston suunnittelutehtävät keskittyvät asuinalueiden ja asuinrakennusten suunnitteluun. Hoidamme sujuvasti koko suunnitteluhankkeen hankekehitysvaiheesta valmiiksi asunnoiksi.
- Kaavoitusvaiheessa teemme yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa.
- Rakennussuunnittelu tehdään tilaajan toivoman huoneistojakauman mukaisesti ja aina aikataulussa.
- Suunnittelemamme asuntopohjat ovat toimivia; helposti myytäviä tai vuokrattavia asuntoja.
- Rakentamisen vaihe on tiivistä yhteistyötä työmaaorganisaation kanssa.

Jokaisella projektillamme on pääsuunnittelija, joka johtaa suunnitteluryhmää. Tietomallipohjaisesta suunnittelusta on runsaasti kokemusta, samoin tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin johtamisesta. Pääasialliset suunnitteluohjelmat ovat AutoCAD ja Revit.

Toimistomme on suunnitellut noin 100 asuinkerrostaloa, joista valtaosa pääkaupunkiseudulle. Pietarin talousalueelle on suunniteltu asuinalueita ja asuinrakennuksia yhteistyössä paikallisen toimiston kanssa.

Kehityshankkeista merkittävimmät liittyvät matalaenergiarakentamiseen ja puukerrostaloihin. Puukerrostalokonseptia on kehitetty yhteistyössä MetsäGroupin kanssa.

Asiakkainamme ovat olleet kaikki merkittävät asuntorakennuttajat, niin rakennusliikkeet kuin yleishyödyllisetkin tahot. Suurimman osan toimeksiannoista olemme saaneet erilaisten kilpailujen kautta.